Vi har fått tillökning ! Ny radiomottagare – för fordon

Produktutvecklingsarbetet har skapat en helt ny programmerbar SMD mottagare, kompatibel med våra befintliga SMD sändare inom sitt respektive frekvensområde. Mottagaren ger upp till 6 statiska reläutgångar (MOSFET). Moderkortet har intern kretskortsmonterad antennlösning som klarar räckvidder upp till ~200 meter. Kapslingen klarar även att monteras på 35mm DIN skena för inbyggnad i elskåp, kapslingen kan även bestyckas med kontakt för extern antennlösning om mottagaren ska byggas in i elskåp av stålmaterial eller annat som skärmar av signaler.

Radiostyrning – mottagare – SMD – MOSFET

Mottagaren är vattentät (IP66).

Vi valde tidigt i projektet en robust 24-pols fordonskontakt som vi bestyckade direkt på kortet, designade kapslingen för denna kontakttyp för att skapa bästa Plug & Play lösning för marknadens olika på-byggare och OEM kunder. Tanken är att vi enkelt ska kunna erbjuda kompletta färdiga kundanpassade systemlösningar, färdigt med kablage och önskade kontakter för snabba montage. Vid vårt utvecklingsarbete av kapslingen tog vi särskilt hänsyn till olika fordonsapplikationers aggressiva miljö och användningsområden. Våra mångåriga erfarenheter av marknad och olika användningsområden för radiostyrningsprodukter visade främst att det viktigaste är att vi som tillverkare måste förenkla våra kunders viktiga support/service åtaganden för en kostnadseffektiv helhetslösning.

Vi anpassade därför teknikplattformen så att mottagaren kan fås med yttre extern inlärningsknapp för att slutanvändare enkelt kan lära in en ny handsändare till sin maskin.

MOSFET mottagare med yttre inlärningsknapp samt SMA kontakt för extern antennlösning #Radiostyrning #radiosmd #MOSFET

Behöver slutanvändare byta ut en trasig eller borttappad sändare utförs följande enkla moment i steg av slutanvändaren:

  1. Beställer en ny sändare av sin maskinleverantör.
  2. Slutanvändaren trycker och håller in knappen på mottagarens kapsling i minst 10 sekunder.
  3. Släpper knappen på mottagarkapslingen.
  4. Trycker kort in en knapp på den nya sändaren och inlärning är klar.

Den befintliga äldre trasiga eller borttappade sändaren är då raderad helt från mottagaren och den nya kan nu användas.

Vill du veta mera, tveka inte att kontakta oss för mer information.Kommentera