Trådlöst kommunikation mellan maskiner i din produktion?

Välj rätt trådlös kommunikation för din produktionsprocess.

Radiologic – radioPLC – ger dig ett händelsestyrd trådlös kommunikationsgränssnitt med tillförlitlig smalbandig robust intelligent radiostyrning. Vi benämner tekniken ”Kabelersättning” och på senare år benämner marknaden systemtänket IoT. Med ett tillförlitligt trådlöst händelsestyrt system slipper du onödiga driftstopp på grund av kabelbrott eller andra störningar i kommunikations-överföringen. Systemet hanterar även in- och utgångsmoduler för signalöverföring lokalt med upp till 1000 meters räckvidd med full återkoppling, behövs längre räckvidder reläas signalerna vidare till fler radioPLC moduler. Fabrik/produktionsytans layout kanske kräver ett händelsestyrt system som korsvis kan välja bästa väg helt automatiskt och kommunicera likt en trädstrukturs uppbyggnad. Din maskin kanske har en hel del sensorer/givare som vars input från nämnda behöver skickas vidare för att aktivera eller avaktivera andra enheter i produktionen, temperaturmätare, hantera larm samt händelser som ska aktiveras automatiskt.

Våra I/O moduler som vi benämner RL-PRIO och RL-PROP är egentligen en PLC med smalbandig radiokommunikation som vi utvecklat sedan 2009. Enheterna har full två-vägs kommunikation (duplex) och används med fördel i rörliga applikationer där slavmoduler kan placeras ute på rörliga mobila maskiner som i sin tur kan kommunicera med enheter som kan vara monterade på stationära platser, eller både och. Systemet kan konfigureras enligt maskinens behov, slavenheterna kommunicerar trådlöst med mastermodulen som är placerad på ett annat ställe, skickar t.ex. kvittens tillbaka att en händelse är utförd osv. IO listan kan göras lång, mycket lång. Du kan även skicka signalerna till vår egenutvecklade data-uppsamlingsenhet som vi benämner RL-Router, en liten men mycket potent dator som hanterar all processdata för t.ex. produktionsdiagnostik i realtid. Data som naturligtvis med fördel kan följas på distans via en användarvänlig hemsida upp säkrade med flera speglade dataservrar på olika geografiska platser.

Driftsäker lösning – inga kabelbrott och andra störningar
Enkel installation – minskad kabeldragning, minskad dokumentation
Enkel och flexibel maskinlayout – mindre kablage

Räkna gärna ut vad en kabel i en industribyggnad kostar när den är beställd, inköpt, monterad och ansluten av en elektriker eller tekniker, det drar snabbt iväg med dolda och synliga kostnader, glöm inte kostnaden för all dokumentation på kort och lång sikt.

Detsamma gäller utomhus, vad kostar ett 100 meter långt kabeldike med schaktning, ev. grävningstillstånd från markägare, kabelskydd, återfyllnad mm? RL-PRIO och RL-PROP betalar sig snabbt och kan monteras omgående, många gånger kan vi programmera och skicka enheterna samma eller påföljande dag.

Vår PLC radio kan nu även bestyckas med expansionskort (RL-MB) som ger dig RS485 MODBUS (Master eller Slave).

Våra moduler konfigurerar du själv i din normala dagliga PC miljö eller ute i fält, programmet benämns LogicLink och har utvecklats primärt för att skapa högsta användarvänlighet, programmerings-vyn ger dig total överblick av IO lista, ta gärna del av enkel kort introduktionsfilm: Radiologic-LogicLink

Klicka på nedan bild och ta del av ingående produktinformation, här finner du även pdf samlingsdokument för tekniska underlag samt ingående allmän beskrivning för vår programmerings-vy som vi benämner LogicLink:

Radiologic Daphne
Radiologic styrsystem för reaktor avgasrening

Har du behov av båda digitala och analoga in och utgångar så erbjuder Radiologic PLC radio även denna option, kontakta oss så hjälper vi dig fram att välja rätt ingående delar för ditt projekt.

Tel: +46 523 166 10 | info@radiosmd.se