Robust industrihandsändare SMD 868MHz

Industrihandsändare inom 868 MHz är lämplig handsändare för alla tänkbara industriapplikationer där hög flexibilitet av radiostyrningar efterfrågas.

Radio remote control from RadioControl SMD
Kundanpassad radiostyrning för krossverk USA

Sändaren kan bestyckas med 1 knapp upp till 8 knappar och kan i tillägg bestyckas med upp till 2 stycken 10-stegs kanalväljare även benämnd tumhjulsomkopplare för att välja radiomottagare eller ON/ON eller OFF RockerSwitch (lagerväljare).

Räckvidd >60 meter fri sikt om du vill använda befintlig intern kretskortsmonterad antenn för mottagaren/basstationen, alternativt >250 -350 meter fri sikt om mottagaren bestyckas för yttre extern antennlösning.

Sändarna har tydlig ljusdiod som skiftar från grönt till rött ljus när det börjar bli dags att byta batteri vilket undviker onödiga stopp.

ProduktkodTypModell
811 serieSMD868-TUIndustrihandsändare, 9V battery, lämplig frontskylt, stötskydd och bältesklipps.
811401-SMDIndustrihandsändare 868MHz1 knapp
811402-SMDdito2 knappar
811403-SMDdito3 knappar
811404-SMDdito4 knappar
811405-SMDdito5 knappar
811406-SMDdito6 knappar
811407-SMDdito7 knappar
811408-SMDdito8 knappar
811 serieSMD868-TU+Industrihandsändare bestyckad med en eller två kanalväljare för flera mottagare
811601-SMDdito1 knapp + 10-stegs tumhjulsomkopplare
811602-SMDdito2 knapps + 10-stegs tumhjulsomkopplare
811603-SMDdito3 knapps + 10-stegs tumhjulsomkopplare
811604-SMDdito4 knapps + 10-stegs tumhjulsomkopplare
811605-SMDdito5 knapps + 10-stegs tumhjulsomkopplare
811606-SMDdito6 knapps + 10-stegs tumhjulsomkopplare
811607-SMDdito7 knapps + 10-stegs tumhjulsomkopplare
811608-SMDdito8 knapps + 10-stegs tumhjulsomkopplare
811701-SMDdito1 knapp + 2st 10-stegs tumhjulsomkl.
811702-SMDdito2 knapps + 2st 10-stegs tumhjulsomkl.
811703-SMDdito3 knapps + 2st 10-stegs tumhjulsomkl.
811704-SMDdito4 knapps + 2st 10-stegs tumhjulsomkl.
811705-SMD

811706-SMD

811707-SMD

811708-SMD

dito

dito

dito

dito

5 knapps + 2st 10-stegs tumhjulsomkl.

6 knapps + 2st 10-stegs tumhjulsomkl.

7 knapps + 2st 10-stegs tumhjulsomkl.

8 knapps + 2st 10-stegs tumhjulsomkl.

 

 

SMD868-MULTIIndustrihandsändare multi kan bestyckas med 1 knapp upp till 8 knappar + en eller två ON/ON RockerSwitch på sidan för lagerbyte. Kundanpassad frontskylt med  lämpliga symboler eller text för respektive funktionsknapp kan tillhandahållas.
8116R1-SMDdito1 knapp + 1 lagerväljare ON/ON
8116R2-SMDdito2 knapps + 1 lagerväljare ON/ON
8116R3-SMDdito3 knapps + 1 lagerväljare ON/ON
8116R4-SMDdito4 knapps + 1 lagerväljare ON/ON
8116R5-SMDdito5 knapps +  1 lagerväljare ON/ON
8116R6-SMDdito6 knapps + 1 lagerväljare ON/ON
8116R7-SMDdito7 knapps + 1 lagerväljare ON/ON
8116R8-SMDdito8 knapps + 1 lagerväljare ON/ON
8117R1-SMDdito1 knapp + 2x lagerväljare ON/ON
8117R2-SMDdito2 knapps + 2x lagerväljare ON/ON
8117R3-SMDdito3 knapps + 2x lagerväljare ON/ON
8117R4-SMDdito4 knapps + 2x lagerväljare ON/ON
8117R5-SMDdito5 knapps + 2x lagerväljare ON/ON
8117R6-SMDdito6 knapps + 2x lagerväljare ON/ON
8117R7-SMDdito7 knapps + 2x lagerväljare ON/ON
8117R8-SMDdito8 knapps + 2x lagerväljare ON/ON

Levereras komplett med vanligt 9V blockbatteri, alternativt Lithium batteri eller CR2450, robust bältesclips, stötskydd samt tydlig frontskylt med färgsymboler.

Önskas kundanpassad frontskylt kan vi ta vi fram olika layoutförslag enligt dina idéer.

Legend plate from RadioControl SMD
Exempel på frontskyltar från RadioControl SMD till SMD sändare för fjärrstyrning

Optioner som kraftiga fordonsfästen X-Grip med sugkopp eller bultfäste från RAM kan också erbjudas.

Du kan välja mellan vår väggmonterade IP65 kapslade mottagare eller vår mottagare för inbyggnad på DIN skena med upp till 10 reläutgångar NO/NC, inom kort även vår nyutvecklade MOSFET mottagare för mobila maskiner.

Radio remote control from Sweden
Industriell radiostyrning med utökande funktioner och extern antennlösning, 447MHz, 868MHz, 915MHz
radiostyrning industrihandsändare
Kundanpassad SMD868 multi för krossverk.
868MHz_receivers_dc_RRC
Väggmonterad SMD mottagare 868MHz, 1-4 reläutgångar 12-24Vac/dc eller 230V. Intern kretskortsmonterad antennlösning, konfigurerbar även för extern antennlösning för yttre montage.
Belt clips for radio remote control transmitter
Levereras som standard med kraftigt bältesklipps.