RL-PRIO – Nu även med RS485 för MODBUS

Har ni tänkt koppla en radio till er PLC?

Varför inte ta bort PLC:n och installera en intelligent radio med inbyggd logik istället? RL-PRIO kan ofta ta hand om all er logik och vara navet i er maskins styrsystem, det lilla inbyggnadsmåttet och den blygsamma strömförbrukningen gör att det nästan alltid finns möjlighet att montera en RL-PRIO i befintligt skåp/kapsling.

Radio remote control with IoT
Vår egenutvecklade radio PLC hanterar lokala funktioner med räckvidder upp till 1000 meter. Ovan bild visar även vår egenutvecklade router som samverkar med radio PLN:n och fungerar som datauppsamlings enhet och som i sin tur skickar all data vidare via GPRS/GSM till två speglade dataservrar för att hanteras via en användarvänlig webbsida.

Våra unika RL-PRIO enheter kan nu bestyckas med expansionskort (RL-MB) som ger dig RS485 MODBUS (Master eller Slave).