VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut väljer RADIOLOGIC

Nu är första kundanpassade radiosystem för simulatorer levererad. Projektet omfattar tillförlitlig radiostyrning för bromstest av fordon.

RL-RC10 handsändareKommentera