Logiska RADIOLOGIC – RL-access – för säkra passagesystem – industriportar – grindar – bommar

I takt med att våra handelshamnar färdigställs för att nå de högt ställda kraven för ISPS-koden för SJÖFARTSSKYDD har vi på RadioControl SMD utvecklat ett helt nytt unikt passagesystem som vi benämner RADIOLOGIC [RL-access].

Sjöfartsskydd är begreppet på de åtgärder som vidtas för att skydda sjöfarten mot yttre hot. För att skilja dessa ”security-frågor” från vad som kallas sjösäkerhet (”safety”) har uttrycket sjöfartsskydd valts.

Nytt regelverk (ISPS-koden)
Det nya regelverket för sjöfartsskydd (ISPS-koden) antogs vid IMO:s diplomatkonferens, under ledning av den svenske sjösäkerhetsdirektören Johan Franson, den 12 december 2002 och infördes genom ändringar och tillägg i SOLAS-konventionen (Safety Of Life At Sea). Att SOLAS konventionen valdes, en konvention som tidigare endast handlat om sjösäkerhet (safety), berodde på tidsskäl, konventionen var antagen och fanns redan på plats. ISPS-koden gäller för fartyg i internationell trafik och hamnanläggningar som betjänar dessa fartyg. Kodens innehåll baserades mycket på ett tidigare IMO Circ 443, som i sin tur tillkommit efter händelser i mellanöstern.

Inom kort kommer RadioControl SMD AB att lansera hur vi tänker oss att vi kan bidraga till att höja säkerheten vad det gäller passagesystem för grindar, bommar och industriportar.

RL-access
RL-accsess

För vidare information, vänligen kontakta följande kontaktpersoner:

Fredrik Röckner | President & COO | 070 308 90 31 | fredrik.rockner@radiosmd.se

Peter Langåssve | CTO | 070 308 96 83 | langassve@radiosmd.se

 Kommentera